สภาพแวดล้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Factory full view 1
Administrative Area

เขตการปกครอง

Packaging workshop 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ 1

Packaging workshop 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ 2

workshop 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1

workshop 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2

road

กำแพงด้านนอกของพืช

Mechanics

กลศาสตร์

workshop

ห้องแสดง

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507