สภาพแวดล้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Factory full view 1
Administrative Area

เขตปกครอง

Packaging workshop 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ 1

Packaging workshop 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์2

workshop 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1

workshop 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2

road

ผนังด้านนอกของพืช

Mechanics

กลศาสตร์

workshop

โชว์รูม

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507